شب سوم فاطمیه دوم 94

:: شب سوم فاطمیه دوم 94

شـب سـوم فـاطـمیـه دوم

حجم: 7.47 مگابایت
حجم: 28.5 مگابایت
حجم: 9.7 مگابایت
حجم: 27.2 مگابایت
حجم: 4.14 مگابایت

منبع : هیئت مکتب تشیّعشب سوم فاطمیه دوم 94
برچسب ها : مگابایت ,غفارنژاد ,کاظم غفارنژاد

شب دوم فاطمیه دوم 94

:: شب دوم فاطمیه دوم 94

شـب دوم فـاطمیـه دوم

حجم: 31.5 مگابایت
حجم: 10 مگابایت
حجم: 7.18 مگابایت
حجم: 2.74 مگابایت
حجم: 1.9 مگابایت
حجم: 2.81 مگابایت
حجم: 4.62 مگابایت
حجم: 6.34 مگابایت
حجم: 8.09 مگابایت
حجم: 7.21 مگابایت
حجم: 4.95 مگابایت

منبع : هیئت مکتب تشیّعشب دوم فاطمیه دوم 94
برچسب ها : مگابایت ,آقای ,غفارنژاد ,روضه ,کاظم ,مگابایت آقای ,کاظم غفارنژاد ,غفارنژاد زنجیرزنی ,کربلایی امیرمهدی ,مگابایت کربلایی ,کربلایی امیرمهدی غفار

جشن ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها

:: جشن ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها


جشن بزرگ ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها

حجم: 5.2 مگابایت
حجم: 5.55 مگابایت
حجم: 4.76 مگابایت
حجم: 4.64 مگابایت
حجم: 5.97 مگابایت
حجم: 5.61 مگابایت
حجم: 6.52 مگابایت
حجم: 2.18 مگابایت
حجم: 2.19 مگابایت

مشاهده گزارش تصویری در ادامه مطلب

ادامه مطلب
منبع : هیئت مکتب تشیّعجشن ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها
برچسب ها : مگابایت ,سرود ,کاظم غفارنژاد ,ادامه مطلب ,الله علیها ,سلام الله ,حضرت زهرا

برنامه بعدی

:: برنامه بعدی

جشن میلاد امیر مؤمنان؛ علی بن ابیطالب (ع)
حسینیه معظم مکتب تشیع
سخنران: حجت الاسلام نقویان
مداح: حاج کاظم غفارنژاد
زمان: چهارشنبه - یکم اردیبهشت
ساعت: ۳۰: ۲۰ الی ۲۳
مکان: خیابان وحدت اسلامی - رو به روی پارک شهر - کوچه شهید زهره کرمانی - حسینیه مکتب تشیع


منبع : هیئت مکتب تشیّعبرنامه بعدی
برچسب ها : مکتب تشیع

شب اول فاطمیه دوم 94

:: شب اول فاطمیه دوم 94

شـب اول فـاطـمیـه دوم

حجم: 31.9 مگابایت
حجم: 6.8 مگابایت
حجم: 5.52 مگابایت
حجم: 5.75 مگابایت
حجم: 18.6 مگابایت
حجم: 7.62 مگابایت

منبع : هیئت مکتب تشیّعشب اول فاطمیه دوم 94
برچسب ها : مگابایت ,روضه ,کاظم غفارنژاد

شب پنجم فاطمیه دوم 94

:: شب پنجم فاطمیه دوم 94

شــب پنجــم فــاطــمیه دوم

حجم: 21.8 مگابایت
حجم: 2.22 مگابایت
حجم: 5.84 مگابایت
حجم: 4.63 مگابایت
حجم: 1.26 مگابایت
حجم: 3.55 مگابایت
حجم: 2.01 مگابایت
حجم: 1.49 مگابایت
حجم: 1.38 مگابایت
حجم: 1.89 مگابایت


منبع : هیئت مکتب تشیّعشب پنجم فاطمیه دوم 94
برچسب ها : مگابایت ,غفارنژاد ,کاظم ,امیرمهدی ,کربلایی ,روضه ,کاظم غفارنژاد ,امیرمهدی غفارنژاد ,کربلایی امیرمهدی ,مگابایت کربلایی ,غفارنژاد واحد ,کربلایی

شب چهارم فاطمیه اول 94

:: شب چهارم فاطمیه اول 94

شــب چهــارم فـاطـمیـه اول

حجم: 29.3 مگابایت
حجم: 17.1 مگابایت
حجم: 2.27 مگابایت
حجم: 4.96 مگابایت
حجم: 6.33 مگابایت
حجم: 3.28 مگابایت
حجم: 3.62 مگابایت

منبع : هیئت مکتب تشیّعشب چهارم فاطمیه اول 94
برچسب ها : مگابایت ,غفارنژاد ,کاظم ,کاظم غفارنژاد

شب سوم فاطمیه اول 94

:: شب سوم فاطمیه اول 94

شــب ســوم فـاطــمیه اول

حجم: 23.2 مگابایت
حجم: 3.92 مگابایت
حجم: 7.08 مگابایت
حجم: 2.83 مگابایت
حجم: 6.38 مگابایت
حجم: 7.63 مگابایت
حجم: 2.59 مگابایت
حجم: 5.33 مگابایت
حجم: 5.1 مگابایت

منبع : هیئت مکتب تشیّعشب سوم فاطمیه اول 94
برچسب ها : مگابایت ,روضه ,حسینخانی ,کربلایی ,مگابایت کربلایی ,حسینخانی روضه

شب چهارم فاطمیه دوم94

:: شب چهارم فاطمیه دوم94

شــب چهــارم فـاطــمیه دوم

حجم: 29.3 مگابایت
حجم: 6.37 مگابایت
حجم: 5.73 مگابایت
حجم: 13.1 مگابایت
حجم: 4.5 مگابایت
حجم: 3.11 مگابایت
حجم: 3.26 مگابایت
حجم: 5.41 مگابایت
حجم: 3.64 مگابایت
حجم: 4.07 مگابایت
حجم: 3.15 مگابایت

منبع : هیئت مکتب تشیّعشب چهارم فاطمیه دوم94
برچسب ها : مگابایت ,غفارنژاد ,آقای ,روضه ,کاظم ,مگابایت آقای ,کاظم غفارنژاد ,امیرمهدی غفارنژاد ,کربلایی امیرمهدی ,غفارنژاد واحد ,کربلایی امیرمهدی غفارنژ

روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها

:: روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها

روزشهادت حضرت زهرا سلام الله علیها
عزاداری بازار تهران

حجم: 5.64 مگابایت
حجم: 9.25 مگابایت
حجم: 32.5 مگابایت
حجم: 12.5 مگابایت
حجم: 3.18 مگابایت

منبع : هیئت مکتب تشیّعروز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها
برچسب ها : مگابایت ,غفارنژاد ,کاظم ,روضه ,کاظم غفارنژاد ,فرید فروغی ,غفارنژاد روضه ,آقای فرید ,الله علیها